Odwiedź nas
© Copyright by PPHU TOP Piotr Repczyński

TURYSTYKA WODNA W DOLINIE NOTECI

Wykorzystujemy cookies  w celu rozwoju serwisu. Możesz to zmienić w przeglądarce. Miłego pływania!
“Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn. Turystyka wodna w Dolinie Noteci realizowana jest przez firmę Piotr Repczyński Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo-Usługowe “TOP” na obszarze Lokalnej Grupy Działania “Krajna nad Notecią”. Operacja mająca na celu: “Rozwój dotychczasowej działalności gospodarczej poprzez oferty dostępnych usług wynajmu sprzętu wodnego. Utworzenie nowego miejsca pracy dla pracownika administracyjno-technicznego” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 19 “Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, Poddziałanie 19.2 “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: osiągnięcie wskaźników “Liczba utworzonych miejsc pracy: 1” oraz “Liczba zrealizowanych operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa: 1”  
Dziękujemy Lokalnej Grupie Działania “Krajna nad Notecią” oraz Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Wielkopolskiego za wspieranie ekologicznego, bezpiecznego i aktywnego wypoczynku nad wodą! Zapraszamy do kontaktu i wynajmowania dofinansowanego w projekcie sprzętu wodnego!
Odwiedź nas
© Copyright by PPHU TOP Piotr Repczyński

TURYSTYKA WODNA

W

DOLINIE NOTECI

Wykorzystujemy cookies w celu rozwoju serwisu. Możesz to zmienić w przeglądarce. Miłego pływania!
“Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn. Turystyka wodna w Dolinie Noteci realizowana jest przez firmę Piotr Repczyński Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe “TOP” na obszarze Lokalnej Grupy Działania “Krajna nad Notecią”. Operacja mająca na celu: “Rozwój dotychczasowej działalności gospodarczej poprzez oferty dostępnych usług wynajmu sprzętu wodnego. Utworzenie nowego miejsca pracy dla pracownika administracyjno-technicznego” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 19 “Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, Poddziałanie 19.2 “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: osiągnięcie wskaźników “Liczba utworzonych miejsc pracy: 1” oraz “Liczba zrealizowanych operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa: 1”  
Dziękujemy Lokalnej Grupie Działania “Krajna nad Notecią” oraz Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Wielkopolskiego za wspieranie ekologicznego, bezpiecznego i aktywnego wypoczynku nad wodą! Zapraszamy do kontaktu i wynajmowania dofinansowanego w projekcie sprzętu wodnego!